Corona Virüs İçin Gut İlacı Umudu: Colchicine Oksijen İhtiyacını Büyük Oranda Düşürüyor

Bilim insanları normalde gut tedavisinde kullanılan colchicine adlı ilacın orta ile şiddetli Covid-19 hastalarında oksijen tedavisi ihtiyacını ve hastanede kalma süresini bir hayli düşürdüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılar, ilacın corona virüsün neden olduğu iltihaplanmayı önlediğini ve Covid-19 hastaları için standart bir tedavi yöntemi olarak kullanılmasını önerdi.

Brezilya yer alan Sao Paulo Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, normalde gut tedavisinde kullanılacak olan ucuz bir ilaç olan “colchicine”nin Covid-19 hastalarının hastanede kalış süresini ive oksijen tedavisi ihtiyacını azaltmaya yardımcı olduğunu gösterdi.

RMD Open dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, ilacın orta ila şiddetli Covid-19 sebebiyle hastaneye başvuranlarda standart bir tedavi olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.

Colchicine, önceden gut dahil sistemik iltihap hastalıklarını tedavi etmek ve önlemek amacı ile başarı ile kullanıldı. Sistemik iltihaplanma, orta ile şiddetli COVID enfeksiyonunun temel bir özelliği olduğundan, araştırmacılar,bunu tedaviye eklemenin, ilave oksijen ihtiyacını ve hastanede kalış süresini azaltıp azaltmayacağını öğrenmek istedi. Araştırmacılar, ayrıca ilacın yoğun bakım yapılması gereken hastalarda düşük ölüm riski manasına gelip gelemeyeceğini de anlamaya çalıştı.

Çalışmada orta derecede hastalık, ateş, solunum güçlüğü ve zatürre belirtileri ile, şiddetli hastalık ise tüm bu semptomların beraberinde , fazla hızlı nefes alma ve vücutta düşük oksijen düzeylerinin görülmesi ile tanımladı. Orta ila şiddetli corona virüs ile hastaneye kabul gören toplam 72 hastanın yarısına standart tedavi artı 10 gün colchicine, diğer yarısına ise standart tedavi artı bir 10 gün boyunca bir plasebo ilacı verildi.

OKSİJEN TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYMA ORANI ÜÇTE İKİ ORANINDA DÜŞTÜ
Sonuçlarda, hastaların oksijen tedavisine ihtiyaç duyduğu ortalama sürenin colchicine ile tedavi edilenler için dört gün iken, standart tedavi ve plasebo grubundakiler için 12 gündü. Bununla beraber, colchicine grubu için ortalama hastanede kalış süresi yedi gün, standart tedavi grubu için ise dokuz gündü. Yedinci güne kadar, gut ilacı ile tedavi edilenlerin 10’da birden azı (% 9), standart tedavi grubundaki 10 kişiden dördünden fazlası (% 42) ek oksijene ihtiyaç duydu.

STANDART TEDAVİ OLARAK KULLANILABİLİR
Öte yandan, her ikisi de plasebo grubunda yer alan iki hasta tedavinin ardından hayatını kaybetti. Colchicine’in güvenli ve iyi tolere edildiğini dile getiren araştırmacılar, ilacın çok az yan etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Diğer taraftan çalışmanın yazarları, ilacın bazı direk olarak antiviral özelliklerinde olma ihtimalinin “çok düşük olduğunu”, ancak vücudun iltihap tepkisini azaltabileceğini ve damar duvarlarını kaplayan hücrelere verilen zararı önlemeye yardımcı olabileceğini belirterek, “Etki mekanizması ne olursa olsun colchicine hastanede yatan Covid-19 hastalarının tedavisi için yararlı görünüyor” sonucuna vardı. Yazarlar ayrıca, ilacın, hastalığı tedavi etmek için kullanılacak olan diğer ilaçlarla bağlantılı olan ciddi yan etkilerle (kalp ya da karaciğer hasarı ya da bağışıklık sistemi baskılanması gibi) ilişkili olmadığını ekledi.

Çalışmanın başyazı Doktor Rene Oliveira ise “Colchicine hastanede yatan orta ile şiddetli Covid-19 hastalarında destekleyici bir tedavi olarak güvenle kullanılabilir” diye konuştu.


Makaleyi Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir