Sağlık Harcamaları 2019’da 200 Milyar Lirayı Geçti

Türkiye’de sağlık harcamaları, 2019’da bir önceki yıla göre % 21,7 artarak 201 milyar 31 milyon tl’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, toplam sağlık harcaması 2019’da bir önceki yıla göre % 21,7 artarak 165 milyar 234 milyon liradan 201 milyar 31 milyon tl’ye çıktı.

Genel devlet sağlık harcaması % 22,5 artarak 156 milyar 819 milyon tl’ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise % 18,8’lik yükselişle 44 milyar 212 milyon lira olarak öngörüldü.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı geçen sene % 78, özel sektör sağlık harcamasının ise % 22 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2019’da sosyal güvenlik kurumu % 51,7, merkezi devlet % 25,6, hane halkları % 16,7, sigorta firmaları % 2,9, hane halklarına hizmet eden kar amaçlamayan kuruluşlar ile diğer iş yerleri % 2,4, mahalli idareler % 0,7’lik bir paya sahip oldu.

13,4 milyar lira yatırım yapıldı
Cari sağlık harcaması 2019’da bir önceki yıla göre % 21,1 artarak 187 milyar 673 milyon tl’ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar % 30,5 artarak 13 milyar 357 milyon tl’ye ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra geçen sene da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2019’da % 48,2 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla % 25,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve % 11,9 ile ayakta bakım sunanlar takip etti.

Kişi başına sağlık harcaması 2018’de 2 000 30 lira iken, 2019’da % 19,9 artarak 2 000 434 tl’ye ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içerisinde hasılaya (GSYH) oranı 2018’de % 4,4 iken, 2019’da % 4,7 çıktı. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise 2018’de % 4,1 iken, 2019’da % 4,3 olarak kayıtlara geçti.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2019’da bir önceki yıla göre % 17,4 artarak 33 milyar 626 milyon tl’ye ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019’da % 16,7 oldu.


Makaleyi Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir